Midlertidig stenging av Søndre Høland kirke


Mandag 29.06 ankommer Brødrene Torkildsen orgelbyggeri med vårt nye orgel til Søndre Høland kirke. K irken vil derfor i en periode, 29.06 – 20.07, være stengt for alle kirkelige handlinger og gudstjenester.  Kirkelige handlinger og gudstjenester tilhørende Søndre Høland flyttes til Løken kirke i dette tidsrommet.

Les mer

 

Midlertidig stenging av Søndre Høland kirke


Mandag 29.06 ankommer Brødrene Torkildsen orgelbyggeri med vårt nye orgel til Søndre Høland kirke. K irken vil derfor i en periode, 29.06 – 20.07, være stengt for alle kirkelige handlinger og gudstjenester.  Kirkelige handlinger og gudstjenester tilhørende Søndre Høland flyttes til Løken kirke i dette tidsrommet.

Les mer

 

Kirkebud nr. 2 - 2020


Les Kirkebud nr. 2-2020 her på nett.

Les mer

 

Kirkebud nr. 2 - 2020


Les Kirkebud nr. 2-2020 her på nett.

Les mer

 

Påmelding konfirmasjon 2021 - Bjørkelangen og Setskog


Konfirmasjon i Bjørkelangen og Setskog 2021. Er du født i 2006 og vil bli konfirmert? Vi starter opp undervisning i november/desember 2020. - Info og påmelding her på nett.

Les mer

 

Påmelding konfirmasjon 2021 - Bjørkelangen og Setskog


Konfirmasjon i Bjørkelangen og Setskog 2021. Er du født i 2006 og vil bli konfirmert? Vi starter opp undervisning i november/desember 2020. - Info og påmelding her på nett.

Les mer

 

Påmelding konfirmasjon 2021 - Aurskog


Konfirmasjon i Aurskog 2021. Er du født i 2006 og vil bli konfirmert? Se info og påmelding her.

Les mer

 

Påmelding konfirmasjon 2021 - Aurskog


Konfirmasjon i Aurskog 2021. Er du født i 2006 og vil bli konfirmert? Se info og påmelding her.

Les mer

 
 

Familiegudstjeneste på nett /facebook 17. mai kl. 2020

Fra kirkene i Aurskog-Høland. - Se foto og les mer om gudstjenesten.  

Les mer

 

Gudstjeneste på nett /facebook fra Mangen kapell!

søndag 03.05 kl. 11. Se også foto og les om gudstjenesten.

Les mer

 

Kontakt oss gjerne på telefon og e-post

Kirkekontorene er stengt for besøkende f.o.m. 18.03, men er betjent via telefon og e-post. - Ta gjerne kontakt med oss!

Les mer

 

Gudstjenesten på nett /facebook fra Setskog kirke 26.04!

Se foto og les om gudstjenesten.

Les mer

Artikkelarkiv

Det er åpnet for ordinære gudstjenester i kirkene våre igjen!
- Vi fortsetter også med dåps-gudstjenester for de som ønsker å døpe barna sine.

Meld dåp via dåpspåmelding her på nettsidene, eller ta kontakt med ditt menighetskontor.

Selv om det er åpnet for å samle inntil 200 personer etter 15.06, begrenser "1-meters-regelen antallet vi kan ta imot. I de minste kirkene kan vi ta imot ca. 30-40 personer og i de største kirkene 90-100 personer. Dette er antall med 1 meters avstand. - De som tilhører samme husstand kan sitte tettere. - For alle gjelder god håndhygiene. - Vi må pga smitte-sporings-hensyn registrere alle som kommer til kirken: navn /mobiltelefon (Registrerte opplysninger tas vare på av soknepresten og makuleres etter 10 dager) - Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.