Søndre Høland menighetsråd


Søndre Høland menighetsråd:
 
menighetsråd 2019 - 2023
 
Leder: Erlend Fosen Frogner
Tlf. 91638317
E-post: erlfrog@gmail.com

Nestleder: Eileen Nilsen Hellesjø
Kasserer: Espen Skarvang
Sekretær: Ida Merete Natrud

Repr. fellesråd: Bjarne Bergsjø

Medlemmer:
Cecilie M. Myhrvold, Arne Jørgen Gangnes, Sveinung Trømborg, 

Vara:
Thorbjørn Hansen
Mari Bunes
 
Tilbake