Løken menighetsråd


Løken menighetsråd:

Leder: Ruth Sofie Øvstegård
Tlf.: 98656480
E-post: ruthsofieovstegard@gmail.com  

Løken menighetsråd 2019 - 2023:
Leder: Ruth Sofie Øvstegård
Nestleder: Marit Næss Bergersen
Kasserer: Ingunn Stigen Fjeld
Sekretær: Anne Cecilie Vestad
Repr. fellesråd: Hans Olav Holmbro

Medlemmer: Ruth Sofie Øvstegård, Marit N. Bergersen, Ingunn S. Fjeld,  Gunhild Dramstad, Karianne Eng, Reidun Sørås Ottesen, Anne Cecilie Vestad, Iren N. Melnes


Vara:
Trond-Vegard Eriksrud, Einar Larsen, Hans Olav Holmbro, Ragnhild Vestad Krogstad

Tilbake