Setskog menighetsråd


Setskog menighetsråd
Leder: Vivian Aasly
Tlf.: 918 52 306
Epost:  vivian_aasly4@hotmail.com

Nestleder: Turid Kind Ekroll.
Sekretær: Cathrine Resch-Karlsen.
Kasserer: Gunn-Heidi D. Lunner.

Repr. fellesråd:
Kåre Østby.
Liv Anita Thorvaldsen

 

Tilbake