Setskog menighetsråd


Setskog menighetsråd

Gro Mikalsen, Kåre Østby, Liv Anita Thorvaldsen, Turid Kind Ekroll, Kate Merete Mikalsen
Leder: Gro Mikalsen
Tlf.:  95889543
Epost:  donnagro@hotmail.com

Nestleder:  Turid Ekroll
Sekretær: Gro Mikalsen
Kasserer: Kate Merete Mikalsen

Repr. fellesråd: Kåre Østby, vara: Liv Anita Thorvaldsen

 

Tilbake