Ledig vikariat som menighetspedagog /trosopplærer


Aurskog-Høland kirkelig fellesråd har ledig vikariat som menighetspedagog /trosopplærer i 80 prosent stilling 28,4 t pr. uke, tjenestested Aurskog sokn. Vikariatet er ledig fra 01. aug. - jan./feb. 2022, med mulighet for forlengelse.

 

Foto: Javier Berrocal.

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD


Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell. Staben består av kirkeverge, ass kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 7 kirketjenere /kirkegårdsarbeidere, menighetspedagog, 3 trosopplærere, 2 menighetssekretærer, diakonimedarbeider, diakon, miljøarbeider og 4 prester. Staben er fordelt på kontorer i Aurskog, Løken og Bjørkelangen.


Aurskog-Høland kirkelig fellesråd har ledig vikariat som menighetspedagog /trosopplærer i 80 prosent stilling 28,4 t pr. uke, tjenestested Aurskog sokn. Vikariatet er ledig fra 01. aug. - jan./feb. 2022, med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver
• Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrige ansatte i samsvar med gjeldende planer.
• Konfirmantarbeid i samråd med prest, inkludert undervisning, samlinger og leir.
• Deltakelse i gudstjenester knyttet til trosopplæringstiltak.
• Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet.


Kvalifikasjoner
• 3-årig høyere utdanning med pedagogikk, kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller annen relevant utdanning. Erfaring kan erstatte formell utdanning.
• Erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge.
• God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.


Personlige egenskaper
• Gode kontaktskapende evner.
• Trives sammen med barn og ungdom.
• Gode samarbeidsevner.
• Flink til å arbeide selvstendig.
• God formidlingsevne.
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Annet
• Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.
• Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jf trossamfunnslovens §20.
• Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
• Må disponere egen bil.


Vi tilbyr
• Engasjerte og faglig dyktige kollegaer.
• Kontorplass på Aurskog kirkekontor.
• Fleksibel arbeidstid.
• Spennende, givende og allsidige arbeidsoppgaver.
• Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Jan Boutera tlf. 47978421 / sokneprest Unni Sveistrup 47978424.

Søknad med CV sendes:
Aurskog-Høland kirkelig fellesråd,
Østre Blixrud vei 7,
1940 Bjørkelangen
eller per e-post til:
jan.boutera@ah.kirken.no
Tlf: 47978421 /22

Søknadsfrist 20. juni 2021

->Utlysningstekst til nedlasting (pdf).

Tilbake