Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over smittevernregler for Aurskog-Høland kommune gjeldende f.o.m. 20.06.2021. - Dette påvirker aktiviteten i kirkene våre.

 

Tredje trinn av myndighetenes nasjonale gjenåpningsplan ble varslet fredag 18. juni og iverksatt søndag 20. juni. Det innebærer store lettelser i restriksjoner på maksimalt deltakerantall og endringer i flere nasjonale anbefalinger

Kirkene våre har forskjellig størrelse. Dette påvirker hvor mange vi kan samle i den enkelte kirke.

Ved gudstjenester, begravelser, vigsler og andre samlinger i kirkene gjelder:
Vi kan ta imot 25-110 personer med 1m avstand mellom personer /husstander, med faste tilviste plasser (avhengig av hvilken kirke /kapell). Noe høyere antalle dersom flere er i en husstand og kan sitte tettere.
- Det kan være allsang med 1m avstand.

Generelt er skal man holde 1m avstand mellom husstander /kohorter /personer, og med
faste tilviste plasser.
Munnbind brukes når 1m avstand ikke kan opprettholdes,
Munnbind brukes også når du kommer og forlater kirken.

Presisering:
* Koronapass /vaksine endrer ikke på kravet til 1m avstand mellom personer /husstander.
* Selv om det er åpnet opp nasjonalt for 400 personer samlet i et arrangement, vil vi i kirkene våre ikke kunne åpne opp for så store antall pga. kravet til avstand (1m) mellom personer /husstander. 

Vi registrerer navn /telefonnummer på alle deltakende, for å muliggjøre evt. smittesporing. 
- Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager.

- Antallet deltakere skal alltid tilpasses slik at det er mulig å overholde krav til avstand, under det felles makstaket.

* Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Aktiviteter og Sommerleir for barn og unge er mulig å gjennomføre.

Aktiviteter og møter for voksne er mulig å gjennomføre.
Krav til 1m avstand.​​​​​​​
Egne krav /anbefalinger til kor- og musikkgrupper (Norsk korforbund)

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake