Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over smittevernregler for Aurskog-Høland f.o.m. 26.04.2021. Vi følger nasjonale smittevernregler. - Dette påvirker aktiviteten i kirkene våre.

 

- Den norske regjering gjør ny vurdering etterhvert.

Gudstjenester og dåpsgudstjenester:

Kirkene våre har forskjellig størrelse. Dette påvirker hvor mange vi kan samle i den enkelte kirke.

Vi kan ta imot 25-100 personer, med 1m avstand mellom kohorter /personer, med faste tilviste plasser.
- Ved allsang gjelder 2m avstand, som betyr at færre personer kan samles.

Munnbind brukes når man ankommer og forlater kirken og når 1m avstand ikke kan opprettholdes.
Vi registrerer navn /telefonnummer på alle deltakende, for å muliggjøre evt. smittesporing.  - Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager.


Begravelser og bisettelser:

Kirkene våre har forskjellig størrelse. Dette påvirker hvor mange vi kan samle i den enkelte kirke.

Vi kan ta i mot 25-100 personer, med 1m avstand mellom kohorter /personer, med faste tilviste plasser.
- Begravelsesbyråene og kirkekontorene er behjelpelig med info og råd om hvor mange som kan samles i den enkelte kirke.
- Seremoniene avholdes i utgangspunktet uten fellessang. Dersom det er bestemt fellessang gjelder 2m avstand mellom kohorter /personer.

Munnbind brukes når man ankommer og forlater kirken og når 1m avstand ikke kan opprettholdes.
Vi registrerer navn /telefonnummer på alle deltakende, for å muliggjøre evt. smittesporing.  - Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager.
 

Vielser:

Kirkene våre har forskjellig størrelse. Dette påvirker hvor mange vi kan samle i den enkelte kirke.

Vi kan ta i mot 25-100 personer, med 1m avstand mellom kohorter /personer, med faste tilviste plasser.
- Når det skal være fellessang i vielsen gjelder 2m avstand, som betyr at færre personer kan samles.

Munnbind brukes når man ankommer og forlater kirken og når 1m avstand ikke kan opprettholdes.
Vi registrerer navn /telefonnummer på alle deltakende, for å muliggjøre evt. smittesporing.  - Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager.


Aktiviteter:

* Aktiviteter for barn og unge under 20 år:
Med faste tilviste plasser: kan max. 100 personer samles, med 1m avstand.

Uten faste tilviste plasser: kan max 10 personer samles, med 1m avstand.
/Max. 50 personer når alle er bosatt i Aurskog-Høland kommune.

Utendørs: kan max 200 personer samles, med 1m avstand.
 

* Aktiviteter for voksne over 20 år (utenom gudstjenester):
- Max. 100 personer med 1m avstand, med faste tilviste plasser.
- Kor- og musikkøvelser: anbefalt max. 10-20 personer med 2m avstand, med faste tilviste plasser.

- Antallet deltakere skal alltid tilpasses slik at det er mulig å overholde krav til avstand, under det felles makstaket.
 

Samtaler:

Det er mulig å møte prest eller ansatt til samtale (smittevernregler følges)

* Pga smitte-sporings-hensyn må vi registrere alle som kommer til kirken: navn /mobiltelefon. - Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager.

* Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake