GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER AVLYST t.o.m. 18.01.21


Oppstart av Fredagsklubb, Sosial Fredag på Hemnes og NattKafe, Krik på Løken blir etter uke 8 hvis det er mulig å samles.

 

Tilbake