Bjørkelangen kirkekontor


 
For Bjørkelangen og Setskog menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30

E-post: post.loken@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
 
Postadresse /Besøksadresse:
Østre Blixrud vei 7
1940 Bjørkelangen.
(Debio-bygget)

Ansatte - med kontorplass Bjørkelangen:
Sekretær, Lisbeth Bergsjø

Sokneprest, Hanne G. Sinkerud

Organist /Kirkemusiker, Arnt Frode Strandskogen

Trosopplærer, Margot Fosen Frogner
 
Diakonimedarbeider, Hans-Egil Øien
 
Sekretær, Elisabeth Gresmo (Kirkevergens kontor).

Kirkeverge, Jan Boutera

Kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Dag Lindbeck (Kontor Bjørkelangen kirke /servicehus).

Kirketjener, Geir Fallet (Kontor Setskog /servicehus).

Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).

Tilbake