Rømskog menighetsråd


Leder: Sigrun Holmedal
Tlf.: 92811373
E-post: sigrun.holmedal74@gmail.com

Representant i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd: Terje Fossli Pedersen

Øvrige medlemmer:  Ann Kristin Lorentzon, Terje Fossli Pedersen, Tonje Tørnby Nordengen, Hilde Høgne, Karoline Dedorsson, 

Varamedlemmer: Elin Taraldrud Skogheim, Gro Ekra, kristoffer Skarhol Gran.

Tilbake