Rømskog menighet


Fra nyttår 2020 trådte nye Aurskog-Høland kommune i kraft, - og også nye Aurskog-Høland kirkelige fellesråd, som inkluderer Rømskog menighet. - Ansatte fra Rømskog er med videre i det nye kirkelige fellesrådsområdet.

 

Nytt fra 2020 er at Gunnar Øvstegård er ny soknepreste i Rømskog, og prostiprest.
Thor-Håkon Ramberg, som før sitt politiske verv i Rømskog var kirkeverge samme sted, er nå driftsleder i Aurskog-Høland kirkelige fellesråds område.

Oversikt /kontaktinfo ansatte:

Gunnar Øvstegård er sokneprest i Rømskog, og Prostiprest,
og kan kontaktes på:
tlf. 95082480
e-post: gunnar.ovstegard@ah.kirken.no

Gunn Marit Gjemble er trosopplærer i Rømskog,
Tlf.: 41216410
e-post: gunn.gjemble@ah.kirken.no

Tormod Kleiven er diakonimedarbeider i Rømskog,
og kan kontaktes på:
tlf. 95084275
e-post: tormod.kleiven@ah.kirken.no

Jørn Harald Moen-Helgesen er kirketjener i Rømskog,
og kan kontaktes på:
tlf.: 92886942
e-post: jorn.helgesen@ah.kirken.no

Thor-Håkon Ramberg er driftssjef i Aurskog-Høland kirkelige fellesråds område,
og kan kontaktes på:
tlf.: 93238862
e-post: thor.ramberg@ah.kirken.no

Hjemmeside for Rømskog menighet:
-> nyheter og info om Rømskog menighet

Tilbake