Aurskog menighetsråd


Leder: Jens-Kristian Waaler
Telefon: 92600932
E-post: jens.kristian.waaler@lierfoss.no

Nestleder og Sektretær:     Anna Sofie Mørland.

Øvrige medlemmer:     Knut Arne Lybæk (Aurskog menighetsråds representant i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd), Ellen Lotterud, Elisabeth Rye, Andreas Brekken.

Varamedlemmer: Per Tønsberg, Ann-Cecilie Myrvold Vika.

Sokneprest: Unni Sveistrup. 

 

 

 

Tilbake