Kontaktinformasjon


Aurskog menighetskontor:
for kirkestedene Aurskog og Mangen
Telefon: 47 97 84 20
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no

Bjørkelangen kirkekontor:
for Bjørkelangen og Setskog menigheter.
Telefon: 47 97 84 30
E-post: post.loken@ah.kirken.no
- F.o.m. 01.01.2020 også for Rømskog menighet
->Rømskog menighet


Menighetskontoret - Løken:
for Løken og Søndre Høland menigheter
Telefon: 47 97 84 30
E-post: post.loken@ah.kirken.no

Kirkevergen i Aurskog-Høland:
Telefon: 47 97 84 22.
E-post: post@ah.kirken.no
Sekretær, Elisabeth Gresmo.
Lokalisering: Bjørkelangen kirkekontor.

Kirkeverge, Jan Boutera.
Telefon: 47 97 84 21.

 

 

Diakonimedarbeider

Hans-Egil Øien

97579803

Send e-post

Kantor

Knut-Martin Katla

47978426

Send e-post

Kantor

Jarle Vestad

47978432

Send e-post

Kateket

Bjørn Gunnar (i permisjon) Skogstad

47978425

Send e-post

Kirketjener

Geir Fallet

92822225

Send e-post

Kirketjener

Roy Holmedal

93061185

Send e-post

Kirketjener

Dag Lindbeck

63856730

Send e-post

Kirketjener

Svein-Tore Andreas Melnes

94255925

Send e-post

Kirketjener

Øystein Nadden

41242291

Send e-post

Kirketjener

Erik Westtorp

Send e-post

Kirkeverge/dagligleder

Jan Boutera

47978421

Send e-post

Menighetspedagog

Grethe Granerud

47978434

Send e-post

organist/kirkemusiker

Arnt Frode Strandskogen

40402241

Send e-post

Sekretær

Lisbeth S. Bergsjø

47978430

Send e-post

Sekretær

Elisabeth Gresmo

47978422

Send e-post

Sekretær

Anna Kristin Kongtorp

47978420

Send e-post

Sokneprest

Hanne G. Sinkerud

47978431

Send e-post

Sokneprest

Unni Sveistrup

47978424

Send e-post

Sokneprest

Gunnar Øvstegård

47978428

Send e-post

Trosopplærer

Margot Fosen Frogner

47978429

Send e-post

trosopplærer (vikar)

Sivert Løhren Hovde

97168228

Send e-post